Kategorien
   
Artikel-Nr. Bahn Produkt Name Tragseil Durchmesser Tragseil Seilfläche Fahrdraht Durchmesser Fahrdraht Fläche Kilo / Stück Legende
   
Konusverbinder 615.005.105 S120 14 120 0.78
Konusverbinder 615.215.000 S120 14.5 120 0.78 1
Konusverbinder 615.222.000 S120 14.5 120 0.78
Konusverbinder 615.216.000 S128 14.5 128 0.78 1
Konusverbinder 615.006.106 S150 15.75 150 0.76
Konusverbinder 615.230.000 FD120 13.2 120 0.8

Video