Kategorien
   
Artikel-Nr. Bahn Produkt Name Tragseil Durchmesser Tragseil Seilfläche Fahrdraht Durchmesser Fahrdraht Fläche Kilo / Stück
   
Gabelendmuffe 615.107.105 FD120 12.9 120 0.91
Gabelendmuffe 615.105.105 FD120 13.2 120 0.91
Gabelendmuffe 615.095.105 S120 14 120 0.91
Gabelendmuffe 615.096.106 S150/FD180 15.8 150 15.8 180 0.89