Kategorien
   
Artikel-Nr. Bahn Produkt Name Tragseil Durchmesser Tragseil Seilfläche Fahrdraht Durchmesser Fahrdraht Fläche Kilo / Stück
   
Gabelendmuffe 615.039.106 S120/FD150 14.5 120 14.5 150 0.73
Gabelendmuffe 615.040.105 S120 14 120 0.73
Gabelendmuffe 615.041.106 S150 15.8 150 0.72
Gabelendmuffe 615.054.105 FD120 13.2 120 0.73