Kategorien
   
Artikel-Nr. E-Nummer Material Länge a Band Abmasse Oesen Durchmesser Leiter-Nennquerschnitt Legende VPE Menge
   
Flexibler Verbinder flach 265.073.000 CuvSn 100 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.074.000 CuvSn 150 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.076.000 CuvSn 200 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.085.000 CuvSn 220 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.075.000 CuvSn 250 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.059.000 156 940 980 CuvSn 300 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.063.000 CuvSn 400 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.065.000 156 941 920 CuvSn 500 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.066.000 CuvSn 600 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.070.000 CuvSn 750 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.093.000 CuvSn 800 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.094.000 CuvSn 900 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.067.000 156 941 930 CuvSn 1000 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.068.000 156 941 950 CuvSn 1500 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.069.000 156 941 960 CuvSn 2000 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.069.050 CuvSn 2500 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.071.000 156 941 970 CuvSn 3000 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.071.050 CuvSn 3500 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.077.000 CuvSn 4000 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.078.000 CuvSn 5000 22x2.5 8.2 25 10
Flexibler Verbinder flach 265.059.003 CuvSn 300 22x2.5 10.5 25 a) 10
Flexibler Verbinder flach 265.063.001 CuvSn 400 22x2.5 10.5 25 a) 10
Flexibler Verbinder flach 265.065.001 CuvSn 500 22x2.5 10.5 25 a) 10
Flexibler Verbinder flach 265.066.001 CuvSn 600 22x2.5 10.5 25 a) 10
Flexibler Verbinder flach 265.079.001 CuvSn 800 22x2.5 10.5 25 a) 10
Flexibler Verbinder flach 265.067.001 CuvSn 1000 22x2.5 10.5 25 a) 10
Flexibler Verbinder flach 265.083.028 CuvSn 150 30x3.0 10.5 50 10
Flexibler Verbinder flach 265.083.029 CuvSn 200 30x3.0 10.5 50 10
Flexibler Verbinder flach 265.083.031 CuvSn 250 30x3.0 10.5 50 10
Flexibler Verbinder flach 265.083.030 CuvSn 300 30x3.0 10.5 50 10
Flexibler Verbinder flach 265.083.033 CuvSn 350 30x3.0 10.5 50 10
Flexibler Verbinder flach 265.083.035 CuvSn 400 30x3.0 10.5 50 10
Flexibler Verbinder flach 265.083.032 CuvSn 500 30x3.0 10.5 50 10
Flexibler Verbinder flach 265.083.034 CuvSn 1000 30x3.0 10.5 50 10
Flexibler Verbinder flach 265.083.036 CuvSn 1500 30x3.0 10.5 50 10
Flexibler Verbinder flach 265.083.038 CuvSn 2000 30x3.0 10.5 50 10
Flexibler Verbinder flach 265.083.040 CuvSn 3000 30x3.0 10.5 50 10
Flexibler Verbinder flach 262.050.180 Al 180 30x3.0 10.5 50 10
Flexibler Verbinder flach 262.050.300 Al 330 30x3.0 10.5 50 10
Flexibler Verbinder flach 260.500.001 InoxA4 200 30x3.5 8.2 50 a) 10
Flexibler Verbinder flach 260.500.002 InoxA4 300 30x3.5 8.2 50 a) 10
Flexibler Verbinder flach 260.500.003 InoxA4 400 30x3.5 8.2 50 a) 10
Flexibler Verbinder flach 260.500.004 InoxA4 500 30x3.5 8.2 50 a) 10
Flexibler Verbinder flach 260.500.005 InoxA4 1000 30x3.5 8.2 50 a) 5
Flexibler Verbinder flach 260.500.051 InoxA4 200 30x3.5 10.5 50 a) 10
Flexibler Verbinder flach 260.500.052 InoxA4 300 30x3.5 10.5 50 a) 10
Flexibler Verbinder flach 260.500.053 InoxA4 400 30x3.5 10.5 50 a) 10
Flexibler Verbinder flach 260.500.054 InoxA4 500 30x3.5 10.5 50 a) 10
Flexibler Verbinder flach 260.500.055 InoxA4 1000 30x3.5 10.5 50 a) 5