EAP gebogen BS 4 Pers. 16mm Beton geklebt

Type: EAP 4GBS 16 B KL

 


Numéro d'articleNuméro-ERemarqueh=hauteurDiamètre extérieur  Anzahl PersonenUnité d'emballage  
310.000.005A)410 H
310.103.001B)1001610 
310.203.001B)2001610 
310.303.001B)3001610 
310.403.001B)4001610 
310.503.001B)5001610 
380.000.134E)6 
380.000.135E)10 
280.103.011a)10 H
280.103.012a)10 H