EAP gebogen 4 Pers 16mm Platte auf Beton

Type: EAP 4G 16 P B

A) Anschlagpunkt
B) Stützrohr / Stütze
C) Montageart / Grundplatte
D) Schraube
E) Kleber
a) Blitzschutzintegration


Item numberE-NumberRemarka=lengthb=widthH=heigth Anzahl PersonenPacking unit  
310.000.004A)410 
310.100.002B)10010 
310.200.002B)20010 
310.300.002B)30010 
310.400.002B)40010 
310.500.002B)50010 
310.001.001C)15015027.510 
380.000.131D)9550